REDAKČNÍ RADA:

 • N. Šorfová (7. tř.)

 • P. Řepová (7. tř.)

 • P. Králíček (5. tř.)

 • T. Chmelíková (5. tř.)

 • B. Bartušková (5. tř.)

 • Š. Šorf (3. tř.)

 • N. Valová (3. tř.)

 • D. Chalupová (3. tř.)

 • L. Sedmidubská (3. tř.)

 • D. Křesťan (3. tř.)

 • Mgr. M. Březinová

 • Mgr. J. A. Kuchař