ABSOLVENTI 1973

M. Pavlíčková, L. Stejskalová, D. Rosecká, E. Augustinová, J. Drejčková, Z. Vokounová, D. Lisnerová, M. Coufalová, M. Štikarová, E. Štefanová, Z. Mičková, J. Frejlichová, B. Klimešová, J. Vetchá, J. Velín, J. Chlubna, J. Boháček, M. Škoda, J. Večeřa, J. Koudela, J. Mička, Vl. Svoboda, J. Pokorný, Z. Novotný, B. Svoboda