AKCE 3. TŘÍDY - PREVENCE, KNIHOVNA

Žáci třetí třídy cestovali minulý týden dvakrát do Žďáru nad Sázavou.13. června proběhl program „Prevence dětských úrazů“ v tělocvičně ZŠ Palachova. Pracovnice Českého červeného kříže měly nachystané úkoly, při nichž si žáci zopakovali zásady první pomoci a uvědomili si různá nebezpečí, která číhají na ulicích i v přírodě. Nejvíce je zaujala ukázka hasičského auta a velký zážitek mají z vyzkoušení si „opileckých brýlí“.

Hned další den děti čekala beseda v Knihovně M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Knihovnice měly nachystané povídání o životě Josefa Čapka. Děti si vyslechly ukázky z knížky Povídání o pejskovi a kočičce. Následovala prohlídka dětského oddělení knihovny. Některé děti si odnesly přihlášky a už teď se těší na nové knížky. (foto)