AKCE VĚNUJ MOBIL

Naše škola se každoročně zapojuje do sběrové akce Věnuj mobil v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Během ledna 2019 bylo odevzdáno celkem 40 ks mobilů. Poděkování patří všem, kteří se do této kampaně zapojili.