BATERKOŽROUTI

V rámci programu Recyklohraní se děti z 1.–5. třídy zapojily do kreativního úkolu s názvem Vytvořte Baterkožrouta. Mladší žáci podle své fantazie Baterkožrouta namalovali a ti starší vyráběli sběrné nádoby na použité baterie z různých materiálů. Výstava moc hezkých obrázků a naprosto jedinečných Baterkožroutů bude umístěna ve vestibulu školy až do 4. února. (foto)