BATERKOŽROUTI

V lednu 2019 v rámci programu Recyklohraní se děti z 1.–5. třídy zapojily do kreativního úkolu s názvem Vytvořte Baterkožrouta. Mladší žáci podlé své fantazie Baterkožrouta namalovaly a ti starší vyráběli sběrné nádoby na použité baterie z různých materiálů. Výstavu moc hezkých obrázků a naprosto jedinečných Baterkožroutů naleznete zde