BESEDA S PAMĚTNÍKEM

18. 11. 2015: V rámci projektu Příběhy bezpráví byla pro žáky 8. a 9. třídy uspořádána beseda s pamětníkem paní Žilovou, která vzpomínala na svého tatínka, pana učitele Sýkoru, který byl za 2. světové války vězněn v koncetračních táborech Osvětim a Buchenwald. Více informací o projektu naleznete zde