PREVENTIVNÍ PROGRAMY POLICIE ČR

V pondělí 4. února se žáci 2. a 3. třídy zúčastnili preventivního programu Policie ČR s názvem Základy bezpečného chování a žáci 8. a 9. třídy absolvovali program Právní vědomí. (foto)