BOBŘÍK INFORMATIKY - KADET

Ve dnech 16.–20. listopadu se žáci 8. a 9. třídy zapojili do národní online soutěže Bobřík informatiky. Ve školním kole kategorie Kadet se úspěšnými řešiteli stali V. Vildová, T. Chmelíková  T. Miškovský. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme. (výsledky Kadet)