BOBŘÍK INFORMATIKY

Ve dnech 11. - 12. listopadu se žáci 6. - 9. třídy zapojili do národní informatické soutěže Bobřík informatiky, která je určena pro žáky základních a středních škol. Soutěž je zaměřená na algoritmizaci a programování, porozumění informacím, řešení problémů, logické myšlení a rozvoj digitální gramotnosti. Svou obtížností odpovídá předmětovým olympiádám. Na naší škole v kategorii Kadet (8. + 9. tř.) zvítězil R. Šerejch (9. tř.), který se stal zároveň úspešným řešitelem této soutěže, dalším úspěšným řešitelem se stal D. Křesťan. V kategorii Benjamin (6. + 7. tř.) zvítězil K. Michálek (7.tř.). (foto) (výsledky benjamin) (výsledky kadet)