BOBŘÍK INFORMATIKY

Ve dnech 7.–9. listopadu se žáci 4. až 7. třídy zapojili do národního kola soutěže Bobřík informatiky. Soutěž je zaměřená na porozumění informacím, řešení problémů, logické myšlení a rozvoj digitální gramotnosti. Ve školním kole kategorie Mini (4.–5. tř.) zvítězila B. Bartušková. Dalšími úspěšnými řešiteli soutěže se stali L. Karásková, D. Křesťan, F. Vodáček a K. Říhová. V kategorii Benjamin (6.–7. tř.) ulovila bobříka jediná žákyně T. Chmelíková. Gratulujeme. (výsledky Mini) (výsledky Benjamin)