BOBŘÍK INFORMATIKY

Ve dnech 15. a 16. listopadu se žáci 8. a 9. třídy zapojili do národního kola 11. ročníku informatické soutěže Bobřík informatiky. Ve školním kole kategorie Kadet zvítězila žákyně 9. třídy P. Prombergerová. Dalšími úspěšnými řešiteli soutěže se stali J. Janošťák a D. Kolář. Gratulujeme. (výsledky)