BOBŘÍK INFORMATIKY

Ve dnech 4.–13. listopadu se žáci 5. až 9. třídy zapojili do národní soutěže Bobřík informatiky. Soutěž je zaměřená na porozumění informacím, řešení problémů, logické myšlení a rozvoj digitální gramotnosti. Ve školním kole kategorie Mini (5. tř.) bobříky ulovili L. Sedmidubská, Š. Šorf, V. Kapaňová a D. Křesťan. V kategorii Benjamin (6.–7. tř.) se úspěšnými řešiteli stali T. Chmelíková, T. Landsmanová, L. Karásková, V. Kolář. V nejstarší kategorii Kadet (8.–9. tř.) se úspěšnými řešiteli stali D. Geidl, V. Ondráček, C. Promberger, V. Vildová J. Říha. Gratulujeme. (výsledky Mini) (výsledky Benjamin) (výsledky Kadet)