BRAMBOROBRANÍ

V květnu žáci 3. třídy zasázeli na školním pozemku 3 brázdy brambor. V září již jako žáci 4. třídy brambory vykopali. Moc velká úroda nebyla, ale na pochoutku v podobě pečených brambor to stačilo. (foto)