BUBNY DO ŠKOL

Ve čtvrtek 8. prosince jely všechny děti z 1. stupně do Žďáru n. S., kde navštívily vystoupení Bubny do škol. Do skupinového bubnování se zapojily všechny děti, které vedl zkušený facilitátor. (foto)