CELOSTÁTNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Ve dnech 22. a 23. dubna se uskutečnilo celostátní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili vítězové krajských kol a dalších 10 nejlepších řešitelů z celé republiky. Velmi nás těší, že mezi tyto geografické talenty patří i žákyně naší školy Tereza Chmelíková, která se této soutěže zúčastnila, co by vítěz krajského kola. Soutěž byla rozdělena do dvou dnů. První den proběhla testová část, která zahrnovala práci s atlasem, test geografických znalostí a multimediální test.
Druhý den se uskutečnila praktická část, kdy soutěžící online prezentovali výstupy své vlastní práce před odbornou komisí. Tématem praktické práce byla analýza a hodnocení problému obce bydliště. Terka vypracovala studii na téma Nedostatek pitné vody v obci Bohdalov, se kterou komisi zaujala a její práce byla hodnocena jako pátá nejlepší. V pondělí 3. 5. se uskutečnilo slavností vyhlášení soutěže, v kategorii C celostátního kola zeměpisné olympiády Terka získala krásné 17. místo. Moc gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy. (výsledky)