CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2017

Z certifikátu společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola odevzdala v loňském roce 394 kilogramů starého elektra. Tím jsme uspořili 9,07 MWh elektřiny, 618,54 litrů ropy, 35,16 m3 vody a 0,19 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,71 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 7,22 tun. Tzn, že úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 471 sprchování a úspora takového možství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 9 096 km v běžném osobním automobilu.

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.