DALŠÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. 4. 2021

 • rotační výuka po třídách:

 

12. 4. – 16. 4. 

19. 4. – 23. 4. 

3.+ 4.+ 5. třída

výuka ve škole

distanční výuka

1. a 2. třída

distanční výuka

výuka ve škole

 

6.–9. tř.

 

 

 

 

 • prezenční výuka ve škole podle platného rozvrhu třídy 

 • žáci budou podle rozpisu přicházet v zadaný čas ke škole a před školou vyčkají na příchod pedagoga, který je vyzvedne

rozpis příchodu žáků ke škole:

7:20 hod. - 3. třída

7:20 hod. - 1. třída

7:25 hod. - 5. třída

7:25 hod.. - 2. třída

7:30 hod. - 4. třída

 

 

12. 4. – 16. 4. 

19. 4. – 23. 4. 

3.+ 4.+ 5. třída

výuka ve škole

distanční výuka

1. a 2. třída

distanční výuka

výuka ve škole

 

 

 

 • v pondělí a ve čtvrtek budou žáci testováni neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem

 • k testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění

 • žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku

 • dopolední pitný režim ve škole nebude realizován

 • školní stravování bude zajištěno

 • ošeřovné a vzdělávání pro žáky zaměstnanců vybraných profesí - informace zde

Školní družina:
 • ranní i odpolední družina bude v provozu pro přihlášené žáky v homogenních skupinách

Absence žáků:
 • Pokud se žák nebude účastnit prezenční výuky z důvodu nesouhlasu zákonného zástupce s testováním, sdělí zákonný zástupce tuto skutečnost řediteli školy.

 • Při této absenci žáka bude třídní učitel každý den prezenční výuky zasílat e-mailem zákonnému zástupci obsah probraného učiva a zadání úkolů.

 • Na konci týdne se uskuteční individuální konzultace třídního učitele a žáka, který mu odevzdá vypracované úkoly z daného týdne.