DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dne 14. ledna proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády, a to distančně z domova jednotlivých účastníků pomocí aplikace Office, kontrolu zajišťovala web kamera a mikrofon. V nových podmínkách nás úspěšně reprezentovala Viktorie Vildová, žákyně 9. třídy, která obsadila 17. místo a stala se úspěšným řešitelem. Moc jí gratulujeme a chválíme ji za zvládnutí obtížnějších podmínek. (výsledky)