DEN DĚTÍ

V pátek 2. června jsme oslavili Den dětí. Hned ráno jsme se vydali do tábora u Chroustova, kde deváťáci a osmáci připravili pro všechny děti z 1.–5. třídy několik zábavných stanovišť. Na každém stanovišti byly pohádkové postavy, které udělovaly jednotlivým družstvům za splněné úkoly razítka do hrací karty. Po splnění všech úkolů se děti vydaly hledat schovaný poklad. Všem se pohádkové dopoledne líbilo a spokojeni se vrátili do školy. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci dětského dne. (foto)