DEN DĚTÍ

Den dětí oslavil celý první stupeň základní školy. Po první hodině, kdy se žáci rozlosovali do dvanácti družstev, jsme se všichni vypravili na dolní konec Bohdalova ke starému lihovaru. Prvních šest družstev vyrazilo hledat soutěžní stanoviště, zbylá družstva mohla křídami barevně vyzdobit cestu u lihovaru. Cílem všech družstev bylo dojít na kraj lesa, kde už na ně čekalo několik úkolů, které vymysleli, nachystali, a také zrealizovali deváťáci. Žáci chodili po laně, skládali puzzle, poznávali, snažili se projít labyrintem z provázků a na závěr postavili domečky z přírodnin. Za splněné úkoly dostávali razítka.

Protože všem pořádně vyhládlo, čekalo na všechny ohniště, kde si děti mohly opéct párek. Po pořádné svačině čekal jednotlivé ročníky poslední úkol. Najít poklad. I tento úkol se dětem podařilo vyřešit, a všichni jsme mohli odejít spokojeně do školy, kde na nás v jídelně čekal dobrý oběd v podobě řízku s bramborovou kaší. (foto)