DEN LESNÍ PEDAGOGIKY

V úterý 18. června 2013 byl pro děti 1. - 4. třídy připraven program Den lesní pedagogiky, který se konal v areálu Rudné doly - Staré Ransko. Děti se seznámily s činnostmi spojené s pěstováním lesa, do programu byly začleněny pohybové a znalostní aktivity.