DEN STROMŮ

Žáci se zapojili v rámci projektového dne do mnoha činností s tématikou "strom, les" a tím si připomněli význam stromů nejen pro samotného člověka, ale i celé lidstvo. Navíc žáci i učitelé v tento den přišli oblečeni v barvách stromů - 10/2009