DEN STROMŮ

Mezinárodní Den stromů si každoročně připomínáme dnem 20. října. K tomuto tématu byl pro děti připraven projekt, který obsahoval tři části: Vědomostní soutěž, Fotografická soutěž a Soutěž ve sběru papíru, která se teprve bude konat v úterý 5. listopadu. Vědomostní soutěže se celkem zúčastnilo 12 žáků a nejlepší znalosti projevila žákyně 9. třídy V. Klimešová. Do Fotografické soutěže na téma věnované Dni stromů se zapojilo 12 dětí, jejich soutěžní fotografie můžete shlédnout zde. Tyto fotografie budou také vystaveny ve vestibulu školy a po té porotou vyhodnoceny.