DEN ZEMĚ

Další ekologickou aktivitou dětí naší školy ke Dni Země byl sběr odpadků v obci Bohdalov a jeho okolí (směr "k borovici"). Do úklidu se tentokrát zapojily děti 1. až 5. třídy. Počásí nám přálo a děti s nadšením uklízely krajinu od  všeho, co jsou někteří lidé schopni do přírody vyhodit. Je opět neuvěřitelné, kolik se nasbíralo pytlů s odpadky. (23. 4. 2010)