DEN ZVÍŘAT

Při příležitosti mezinárodního Dne zvířat děti naší školy navštívily v Bohdalově krajskou chovatelskou výstavu Výstava Vysočiny 2015 (2. 10. 2015), kde bylo vystaveno téměř 3 000 ks drobných a hospodářských zvířat (králíci, holubi, drůběž, okrasné ptactvo, ovce, kozy, nutrie a další). Žáci 7. - 9. třídy pomáhali při organizaci výstavy a pro mladší děti byly připraveny různé soutěže a kvízy o domácích zvířatech. Výstavu doprovázela akce Hrátky se zvířátky (králičí hop, tanec se psem, povídání o zvířátkách, práce ovčáckého psa, zooterapie atd.). Výtvarné práce dětí, které vznikaly během celého měsíce října si můžete prohlédnout zde.