DISTANČNÍ VÝUKA POKRAČUJE

Od 2. listopadu budou všichni žáci školy pokračovat ve vzdělávání na dálku prostřednictvím aplikace Teams v Office 365. Rodiče žáků 1.–5. ročníku budou e-mailem informováni o dalších možnostech využívání aplikace Teams při vzdělávání jejich dětí.