DOPIS RODIČŮM

Vážení rodiče,

v poslední době jsme často svědky nepořádku nejen v okolí naší školy, ale i v celé vesnici – většinou jsou to poházené slupky od ovoce, někdy celé kusy ovoce, nedávno dokonce i koblížky. Víme, že viníky jsou školní děti, a tato situace se nám ani veřejnosti nelíbí. Tento nepořádek děti dělají až po vyučování při cestě domů ze školy, kdy za ně již zodpovídají rodiče, nikoli učitelé, jak si veřejnost mnohdy myslí. Děti byly znovu ve škole poučeny o dodržování veřejného pořádku. Základní návyky chování na veřejnosti a dodržování pořádku by měly být dětem vštěpovány nejen ve škole, ale zejména v rodině. Proto se obracíme na vás rodiče, abyste i vy v tomto ohledu na děti více působili.

Pokud se tato situace nezlepší, budeme nuceni trvat na tom, aby byl striktně dodržován předpis, který stanoví, že vše, co dítě dostane k obědu, sní ve školní jídelně. Věříme, že s vaší pomocí dosáhneme nápravy.

ředitelství ZŠ a MŠ Bohdalov