DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Dne 13. 10. se čtvrtý ročník účastnil výuce na dopravním hřišti ve Žďáře nad Sázavou. Jednalo se o první ze dvou výukových bloků dopravní výchovy, které žáci čtvrtého ročníku absolvují. V první, teoretické, části programu se paní lektorka zaměřila na povinnou výbavu jízdních kol, obecnou bezpečnost při pohybu chodců i cyklistů, důležité dopravní značky a pravidla projíždění křižovatek. Děti si své znalosti v těchto tématech nejprve upevnily pomocí paní lektorky a výukových videí, a následně ověřily formou testů.

Po zvládnutí teoretické přípravy čekala děti „procházka dle předpisů“. V čele s paní lektorkou se děti pohybovaly po silnicích dopravního hřiště, aby se lépe seznámily s terénem, na který následně vyjely na kolech.

V praktické části na děti čekala například světelná křižovatka, dále železniční přejezd, stopka, jednosměrka, kruhový objezd i křižovatky s upravenou i neupravenou předností.