EKOLAMP

V úterý 22. října naši školu  navštívil lektor výukového programu společnosti EKOLAMP. Jednalo se o vzdělávací program o sběru a třídění vysloužilých světelných zdrojů, jenž absolvovali žáci 6. až 9. třídy. V jedné vyučovací hodině se tak dozvěděli jak se zachovat při rozbití zářivky, kam ukládat vysloužilé úsporné žárovky, zhlédli několik krátkých filmů o způsobu recyklace zářivek a žárovek aj. Naše škola navíc patří do sběrné sítě společnosti Ekolamp, vlastníme speciální sběrnou nádobu na ukládaní vysloužilých  světelných zdrojů, kam mohou nejen žáci, ale i ostatní občané odložit vysloužilé svítidlo.