EKOPROGRAMY

V úterý 13. března naši školu navštívili lektoři, kteří si připravili výukové programy s ekologickou tématikou. Žáci 6. a 7. třídy se zapojili do programu s názvem Drobní pěvci, kde se dozvěděli řadu zajímavostí o ptácích žijících na našem území. Starší žáci absolvovali program Aktuální problémy životního prostředí, který poukazoval na hlavní naléhavé problémy lidstva. Oba programy byly doplněny ukázkou živých ptáků a to sovou pálenou a krahujcem obecným.