ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Nyní v naší škole zavádíme novou službu, a to elektronickou žákovskou knížku, která je součástí našeho školního informačního systému Bakaláři. Prostřednictvím elektronické žákovské knížky získáte přehledné a okamžité informace o prospěchu a chování.

  • Žákům 3.–9. třídy bude veškerá klasifikace 2. pololetí školního roku 2020/2021 zapisována pouze do elektronické žákovské knížky. Papírová žákovská knížka zůstává zachována a bude sloužit pro omlouvání absence žáků a sdělování informací rodičům.

  • Každý rodič a žák (3.–9. třídy) obdrží od třídního učitele vlastní přihlašovací údaje do elektronické žákovské knížky.

  • Žáci 1. a 2. třídy budou používat papírové žákovské knížky ve stejném rozsahu jako dosud.

 

Návod – elektronická žákovská knížka:

- Přihlášení a obsah aplikace

- Propojení účtů (v případě více dětí na škole)

- Možné potíže s přihlašováním a provozem aplikace