ENVIRONMENTÁLNÍ VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2011

30. dubna 2012: Naší škole byl udělen Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2011. Žáci za rok 2011 odevzdali ke zpětnému odběru 869 kg elektrozařízení. Tímto množstvím odevzdaného elektrozařízení tak přispěli k úspoře elektrické energie (17,72 MWh), úspoře ropy (1 086,2 litrů ropy), úspoře primárních surovin (0,49 t), úspoře vody (72,14 m3 vody), snížení produkce nebezpečného odpadu (14,66 t), snížení produkce skleníkových plynů (3,54 t).