ENVIRONMENTÁLNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Naše škola díky programu Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí: za rok 2014 zajistila sběr 454 kg elektrozařízení a odevzdali k recyklaci 3 televize, 8 monitorů a 263 kg drobného elektra. Tím jsme uspořili 7,87 MWh elektřiny, 486,12 litrů ropy, 32,80 m3 vody a 0,23 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,56 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 6,79 tun.

O jednoznačně pozitivních dopadech programu Recyklohraní vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.