EXKURZE DO EDENU

Žáci 4. a 5. třídy navštívili ve středu 4. 12. vzdělávací centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem. Program byl tematicky zaměřen na lidové tradice, zvyky a pověry spojené s obdobím Vánoc. Ve skupinách si děti s průvodcem prošly Horáckou vesnici, kde se seznámily s tehdejším životem včelaře, hospodáře, mlynáře, tkadleny či babky kořenářky. V jedné z chaloupek poseděly u roztopených kamen, ochutnaly teplý čaj s medem a samy si nazdobily vánoční perníček.
Na závěr navštívily místní obchůdek, kde maminkám nakoupily voňavé dárečky z bylinek nebo ozdoby z vizovického pečiva. (foto)