EXKURZE DO TEPLÁRNY SEVER V TŘEBÍČI

V úterý 22. května 2012 byla pro žáky 6. - 9. třídy připravena exkurze do Teplárny Sever v Třebíči, kde se seznámili se získáváním tepelné energie z obnovitelných zdrojů (sláma, dřevní štěpky, piliny). Na úvod exkurze zhlédli výukový program nejen o obnovitelných zdrojích a biomase a pak se podívali i na spalování biomasy v praxi.