EXKURZE - PAMÁTKY VE ŽĎÁŘE N. S.

Ve středu 18. dubna se žáci 7. třídy vydali do Žďáru nad Sázavou, aby navštívili nejvýznamnější kulturní památku v našem okolí, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Zavítali taktéž do Muzea nové generace na Zámku. Na obou místech si vyslechli poutavé vyprávění o historii nejen kostela a kláštera, ale i celého Žďáru, a seznámili se s osobnostmi, které se zasloužili o dnešní podobu obou památek. (foto)