EXKURZE - PLASTIA

Dne 5. listopadu navštívila 9. třída v rámci předmětu Praktické činnosti - svět práce firmu Plastia v Novém Veselí. Žáci si mohli prohlédnout celou výrobní halu, seznámili se s technologií výroby, používaným materiálem i konečnými výrobky. Exkurze splnila svůj účel - ukázat žákům každodenní práci zaměstnanců výrobního podniku.