EXKURZE

V pátek 25. září 2013 žáci 7., 8. a 9. třídy v rámci environmentální výchovy absolvovali exkurzi s ekologickou tématikou. Ve firmě ODAS si prohlédli sběrný dvůr, třídící linku na plasty a seznámili se s provozem bioplynové stanice. V Ronově nad Sázavou byli žáci seznámeni s principem skládkování komunálního odpadu  a  nakonec si skládku i prohlédli. Tato  tématická exkurze  se zakončila návštěvou  Čistírnou odpadních vod ve Žďáře nad Sázavou