HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ

Hodnocení prospěchu žáka za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet z klasifikace za měsíc únor a březen, distanční a prezenční výuky a hodnocení v 1. pololetí 2019/2020. 

Vyhláška MŠMT hodnocení 2. pololetí 2019/20 uveřejněna na webu školy ke zhlédnutí zde.