HUSOVY STOPY

Naše škola se zapojila do vzdělávací kampaně Husovy stopy. Jejím cílem je si připomenout výročí upálení Jana Husa a jeho duchovní odkaz. V rámci této kampaně byly ve vestibulu školy vylepeny Husovy stopy připomínající hodnoty tohoto českého reformátora (víra, pravda, čistota, svoboda, důstojnost, odvaha, úcta, pokora, odpuštění, radost, láska, věčnost).