IDEÁLNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČ

 Žáci školy se aktivně zapojují do úkolů v rámci projektu Recyklohraní. Pěkné práce vytvořili žáci 6. a 7. třídy na téma "Ideální elektrospotřebič". - 2/2010