INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 10. 5. 2021

  • rotační výuka po třídách:

 

10. 5. – 14. 5. 

17. 5. – 21. 5. 

1. a 2. třída

distanční výuka

výuka ve škole

3.+ 4.+ 5. třída

výuka ve škole

výuka ve škole

6. a 7. třída

výuka ve škole

distanční výuka

8. a 9. třída

distanční výuka

výuka ve škole

  

 

 

 

 

  • prezenční výuka ve škole podle platného rozvrhu třídy

  • žáci budou podle rozpisu přicházet v zadaný čas ke škole a před školou vyčkají na příchod pedagoga, který je vyzvedne

rozpis příchodu žáků ke škole:

        - 7:20 hod. - 3. tř., 6. tř., 

        - 7:25 hod. - 5. tř., 7. tř., 

        - 7:30 hod. - 4. tř.

  • testování:

- žáci budou testováni neinvazivními antigenními testy (Singclean), a to tzv. samoodběrem

- k testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění

- žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku

- video - testování ve škole testy Singclean zde

- instruktážní leták zde

  • provoz školní družiny zůstává zachován ve stejném režimu

  • školní stravování bude zajištěno

 - žáci 2. stupně, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku ve škole a jsou přihlášeni ke školnímu stravování, mají automaticky přihlášený oběd. V případě změny oběd odhlaste nejpozději do neděle před týdnem prezenční výuky. Oběd je možné odhlásit prostřednictvím aplikace Strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 731 269 715.

- dopolední pitný režim ve škole nebude realizován