INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. 5. 2021

  • 1.–5. třída:

- výuka ve škole dle platného rozvrhu bez rotace

- provoz školy v běžném režimu, příchod žáků do školy se již neřídí rozpisem z minulých týdnů

- testování žáků antigenními testy bude probíhat jedenkrát týdně

- žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku

- provoz ranní a odpolední družiny v běžném režimu bez omezení

  • 6. a 7. tříd:

- distanční výuka

  • 8. a 9. třída:

- výuka ve škole dle platného rozvrhu

- provoz školy v běžném režimu

- testování žáků antigenními testy bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek (při nepřítomnosti žáka se test provede v den jeho příchodu do školy)

- žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku

- žáci, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, mají automaticky přihlášený oběd. V případě změny oběd odhlaste nejpozději do neděle před týdnem prezenční výuky. Oběd je možné odhlásit prostřednictvím aplikace Strava.cz, případně SMS zprávou na tel. 731 269 715.