INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 24. 5. 2021

  • výuka všech žáků ve škole dle platného rozvrhu bez rotace

  • provoz školní družiny a školní jídelny v běžném režimu

  • testování všech žáků antigenními testy bude probíhat jedenkrát týdně

  • žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole chirurgickou roušku