INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 26. 4. 2021

  • výuka:

1.–2. třída - distanční výuka

3.–5. třída - prezenční výuka

6.–9. třída - distanční výuka

  • rozpis příchodu žáků ke škole zůstává stejný:

- v 7:20 hod. (3. tř.), 7:25 hod. (5. tř.), 7:30 hod. (4. tř.)

  • provoz školní družiny, školního stravování zůstává zachován ve stejném režimu

  • testování:

- v pondělí a ve čtvrtek budou žáci testováni neinvazivními antigenními testy (Singclean), a to tzv. samoodběrem

- video - testování ve škole testy Singclean zde

- instruktážní leták zde