INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3. 5. 2021

  • výuka:

1.–2. třída - prezenční výuka

3.–5. třída - distančí výuka

6.–9. třída - distanční výuka

  • rozpis příchodu žáků ke škole zůstává stejný:

- v 7:20 hod. (1. tř.), 7:25 hod. (2. tř.)

  • provoz školní družiny, školního stravování zůstává zachován ve stejném režimu

  • testování:

- žáci budou testováni jedenkrát týdně, a to v pondělí (při nepřítomnosti žáka se test provede v den jeho příchodu do školy)

- testování se provádí neinvazivními antigenními testy (Singclean), a to tzv. samoodběrem

- video - testování ve škole testy Singclean zde

- instruktážní leták zde