INFORMACE O HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ

Blíží se konec 1. pololetí a s ním spojené zhodnocení práce dětí za období, které probíhalo opravdu netradičně. Žáci budou hodnoceni ve všech předmětech známkou, do které budou zahrnuty známky získané při docházce do školy a výsledky distančního vzdělávání. Vyučující budou na online hodinách informovat žáky 3.–9. třídy o výsledné známce a slovně zhodnotí jejich práci za celé pololetí.