INFORMACE O TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE

  • žáci se mohou účastnit prezenční výuky ve škole pouze za podmínky pravidelného testování 

  • žáci se testují 2x týdně (po, čt) před zahájením výuky v testovací místnosti za dodržení stanovených mimořádných opatření

  • testování se provádí neinvazními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem

  • v případě testování žáků 1.–3. třídy je možná asistence zákonného zástupce při provádění testu za dodržování stanovených mimořádných opatření

  • netestují se žáci, kteří prodělali v posledních 90 dnech onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře nebo kteří byli v posledních 48 hodinách negativně testovaní na odběrovém místě a přinesou potvrzení od lékaře

PŘEHLED VYDANÝCH MATERIÁLŮ K TESTOVÁNÍ:

  • video - testování ve škole LEPU testy zde

  • instruktážní leták LEPU zde

  • leták pro rodiče zde

  • leták - přehled návazných postupů antigenního testování zde