INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

Zahájení nového školního roku pro prvňáčky a jejich rodiče se uskuteční v úterý 1. září přímo ve škole. Paní třídní učitelka převezme prvňáčky v 7:30 hod. před školou a odvede je do tělocvičny, kde proběhne slavnostní zahájení za přítomnosti paní ředitelky. Zahájení se mohou zúčastnit také rodiče, vstup do tělocvičny jim bude umožněn bočním vchodem. Po zahájení odejdou děti s paní učitelkou do třídy a rodiče na ně počkají před školou. Na závěr (přibližně v 8:30 hod.) proběhne před školou společné fotografování třídy.